Privacyverklaring 


Deze website (hierna de “website“) genoemd, wordt aangeboden door Bayer Aktiengesellschaft (hierna “ons” of “wij). Voor meer informatie over de provider van de website, raadpleegt u onze imprint.
 

Behandeling van persoonsgegevens 

Hierna willen we u informatie geven over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan als u onze website gebruikt. Tenzij in de volgende hoofdstukken anders aangeduid, vormt de wettelijke grondslag (art. 6(1)(b) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, General Data Protection Regulation)) de basis voor de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze gegevens zijn nodig om de door u gevraagde functies van de website beschikbaar te kunnen stellen. 


Onze website gebruiken 

Toegang tot onze website 

Als u onze website oproept, draagt uw browser bepaalde informatie over naar onze webserver. Dit gebeurt om technische redenen en is vereist om de gevraagde informatie aan u beschikbaar te stellen. Om uw toegang tot de website mogelijk te maken, wordt de volgende informatie verzameld, kort opgeslagen en gebruikt:

 • IP-adres
 • datum en tijd van toegang
 • tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (specifieke website)
 • toegangsstatus/HTTP statuscode
 • overgedragen hoeveelheid gegevens
 • website die toegang vraagt
 • browser, taalinstellingen, versie van besturingssysteem van browsersoftware en het oppervlak

Bovendien slaan we, om onze legitieme belangen te beschermen, dergelijke informatie gedurende een beperkte periode op om persoonsgegevens te kunnen traceren in geval van een daadwerkelijke of een poging tot onbevoegde toegang tot onze servers (art. 6(1)(f) algemene verordening gegevensbescherming (AVG, General Data Protection Regulation)). 


Registratie en login

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten van onze website moet u eerst een account aanmaken, waarbij u uw persoonlijke inloggegevens kunt bepalen die u nodig heeft om in te kunnen loggen op uw persoonlijke account. Voor deze registratie en de daaropvolgende inlogprocedure verzamelen wij de volgende informatie over u:

 • naam en achternaam
 • geslacht
 • contactgegevens (incl. e-mailadres en telefoonnummer)
 • gebruikersnaam en wachtwoord
 • logboekbestand van uw logins inclusief tijdstempel

We verwerken deze persoonsgegevens om u toegang te kunnen bieden tot de diensten van onze website. Ze worden verwijderd zodra u uw gebruikersaccount deactiveert.


Cookies instellen 

Wat zijn cookies? 

Deze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Ze slaan bepaalde informatie op (bijv. uw voorkeurstaal of website-instellingen) die uw browser opnieuw naar ons kan versturen (afhankelijk van de levensduur van de cookie) zodra u onze website weer bezoekt. 

Welke cookies gebruiken wij? 

Wij maken onderscheid tussen twee soorten cookies: (1) functionele cookies, zonder deze cookies zou de functionaliteit van onze Website worden verminderd en (2) optionele cookies die bijvoorbeeld worden gebruikt voor websiteanalyse en marketingdoeleinden. De volgende tabellen bevatten een gedetailleerde omschrijving van de optionele cookies die wij gebruiken:

optionele cookies

naam      doel en inhoud levensduur   aanbieder  
websiteanalyse met Google websiteanalyse met Google

Deze cookies kennen een willekeurig gegenereerde ID aan uw apparaat toe zodat wij uw apparaat kunnen herkennen bij uw volgende toegang. Voor meer informatie over de websiteanalyse met Google, zie het hoofdstuk hieronder. 
6 maanden Google Inc.


Onder voorbehoud van uw toestemming 

Wij gebruiken optionele cookies uitsluitend als we uw voorafgaande toestemming hebben (art. 6, lid 1, onder a Algemene verordening gegevensbescherming). Bij uw eerste toegang tot onze website verschijnt er een banner waarop u wordt gevraagd om uw toestemming te geven voor het instellen van optionele cookies. Als u uw toestemming hebt gegeven, plaatsen wij een cookie op uw computer en zal de banner niet opnieuw verschijnen zolang de cookie actief is. Na het verstrijken van de levensduur van de cookie of als u de cookie actief verwijdert, zal de banner opnieuw verschijnen bij uw volgende bezoek aan onze website en opnieuw om uw toestemming vragen. 

Hoe u het instellen van cookies kunt voorkomen 

Natuurlijk kunt u onze website gebruiken zonder cookies in te stellen. In uw browser kunt u op elk gewenst moment het gebruik van cookies configureren of volledig uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een beperking van de functies of kan nadelige gevolgen hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van onze website. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het instellen van optionele cookies door gebruik te maken van de betreffende bezwaaroptie die in de bovenstaande tabel wordt aangegeven.


Websiteanalyse met Google

Op onze website gebruiken we Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (‘Google’).

Google zal uw gebruik van onze website voor ons analyseren. Daartoe gebruiken we onder meer de cookies die meer in detail worden beschreven in de bovenstaande tabel. De door Google verzamelde informatie in verband met uw gebruik van onze website (bijv. de verwijzende URL, onze door u bezochte webpagina’s, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) zullen worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen en geanalyseerd. De desbetreffende resultaten zullen dan anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Uw gebruiksgegevens zullen gedurende dit proces niet aan uw volledige IP-adres worden gekoppeld. We hebben op onze website de functie van Google voor IP-anonimisering geactiveerd, die de 8 laatste cijfers (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van uw IP-adres verwijdert na elke gegevensoverdracht naar Google. Bovendien zorgen we er door het sluiten van specifieke overeenkomsten met Google voor dat er een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt onderhouden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Google in de VS. 

U kunt uw toestemming voor het gebruik van webanalyse op elk moment intrekken door de aangeboden Google Browser Plug-in te downloaden of door uw toestemmingen te beheren in de bovenstaande tabel, in welk geval een opt-out-cookie wordt geplaatst. De beide opties zullen de toepassing van webanalyse slechts verhinderen zolang u de browser gebruikt waarop u de plug-in hebt geïnstalleerd en u de opt-out-cookie niet verwijdert.


Gebruik van de aanbevelingsfunctie

Als u ons aan anderen wilt aanbevelen, kunt u dit doen door gebruik te maken van de aanbevelingsfunctie op onze website. U kunt, in uw en ons rechtmatig belang, een bericht sturen naar elke persoon als u denkt dat de ontvanger in dergelijke informatie geïnteresseerd is. Wij verwijderen de persoonlijke gegevens die hiermee in verband staan (bijv. naam en e-mailadres) nadat de aanbeveling is verzonden.


Overdracht van persoonsgegevens voor verwerking in opdracht 

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maken wij in zekere mate gebruik van gespecialiseerde servicebedrijven. Dergelijke dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Op basis van de betreffende overeenkomsten inzake gegevensverwerking zullen zij uitsluitend persoonsgegevens verwerken na onze instructies en in overeenstemming met onze richtlijnen. 


Persoonsgegevens verwerken buiten de EU/EER 

Uw persoonsgegevens worden gedeeltelijk ook verwerkt in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), die mogelijk een lager gegevensbeschermingsniveau hebben dan Europese landen. In dergelijke gevallen garanderen wij dat uw persoonsgegevens voldoende bescherming krijgen, bijvoorbeeld door specifieke overeenkomsten te sluiten met onze contractuele partners (kopie op verzoek beschikbaar) of wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking. 


Informatie over uw rechten 

De volgende rechten gelden in het algemeen voor u volgens de toepasbare wetgeving inzake gegevensbescherming: 

 • recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen; 
 • recht om te verzoeken om correctie, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • recht om bezwaar te maken tegen een verwerking die ons eigen legitieme belang dient, het openbare belang of profilering, tenzij we kunnen bewijzen dat dwingende, gerechtvaardigde redenen bestaan die boven uw belangen, rechten en vrijheid uitstijgen, of dat een dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met het oog op uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of handhavingskwesties; 
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens; 
 • recht om een klacht in te dienen bij een instantie voor gegevensbescherming; 
 • U kunt te allen tijde met onmiddellijke ingang uw instemming voor de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Voor meer informatie verwijzen we u naar de bovenstaande hoofdstukken waarin de verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming wordt beschreven. 

Als u uw rechten wilt uitoefenen, richt uw verzoek dan aan de hieronder aangegeven contactpersoon. (-> Contact). 

Als u inwoner bent van Californië of Nevada in de Verenigde Staten, heeft u mogelijk aanvullende rechten hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Meer informatie vindt u hier.


Contact 

Voor vragen die u hebt met betrekking tot gegevensprivacy gebruikt u het verstrekte contactformulier of neemt u contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf via het volgende adres:


Group Data Protection Officer
Bayer AG
51368 Leverkusen, Duitsland 

 

Wijziging van privacyverklaring 

Het is mogelijk dat wij van tijd tot tijd onze privacyverklaring bijwerken. Updates van onze privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Alle wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. Daarom raden we u aan om de website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van mogelijke updates. 
 
Laatst bijgewerkt: 4 december 2020.